Zakres tematyczny pobierz:  

Zajecia:

 1.  Lekcja organizacyjna. 
 2.  Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych.  
 3.  Modele baz danych. Model relacyjny. (materiał z klasy 2) 
 4.  Model związków encji- ERD. 
 5.  Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE.  
 6.  Wstęp do RBD na serwerze MS SQL  
 7.  Instalacja MS SQL 2019  
 8.  Ustawienia po instalacji  
 9.  Standardy i składnia języka SQL  
 10.  Typy danych w MS SQL 
 11.  Import danych z Accessa do MS SQL. Temat 19. 
 12.  DDL, DML,integralność. Tematy:17-18,20-23 
 13.  DQL w MS SQL.Pierwsze zapytania. Tematy: 24- 28.
 14.  DQL.(Widoki, Funkcje agregujące, Łączenie tabel). Tematy: 29-34
 15.  Łaczenie wyników.Podzapytania. Tematy: 35-36
 16.  T-SQL.Transakcje. Tematy: 37-39
 17.  Transakcje. Izolowanie transakcji. Temat-39
 18. Materiał MySQL, Pakiet XAMPP

 19.  Pakiet xampp i instalacja i konfiguracja
 20.  Tworzenie bazy, import i eksport plików- MySQL
 21.  MySQL w konsoli  
 22. Użytkownicy i uprawnienia - MySQL
 23. DDL,DML,DQL - MySQL  
 24. Funkcje agregujące i łączenie tabel- MySQL
 25. Procedury, Funkcje, Kopia zapasowa- MySQL  
 26.  Obsługa bazy danych w PHP
 27.  Rozwiązywanie zadania z E.14 (formularz, wstawianie do bazy, dodatkowo wyświetlanie z bazy w formie tabeli i listy punktowanej
 28.  Bazy danych do MySQL:
  Baza sklepBaza Hotel

  schemat sklepu nortwind

  schemat hotele


Zadania i bazy do ćwiczeń: backupy do restorów

Baza 1: Northwind

Schemat do bazy Northwind 

Zadania do bazy Northwind 

Skrypt na utworzenie bazy pracownicy 

Przykład na import danych tekstowych do MS SQL na przykładzie zadania maturalnego

Raporty w Power BI

Program DBDesigner4.0.5.6_Full


Projekt:

 1.  Projekt w programie phpMyAdmin + strona www - wytyczne projektu.