Czy wiesz, jak:

 •  zaokrąglić rogi dowolnego elementu za pomocą css 

-khtml-border-radius: 10px / 10px;

-webkit-border-radius: 10px / 10px;

-moz-border-radius: 10px / 10px;

border-radius: 10px / 10px;

 • zrobić cień

                selektor { box-shadow: poziom pion rozmycie rozprzestrzenienie kolor,... } - cień na zewnątrz
                
            
        
    
    
                selektor { box-shadow: inset poziom pion rozmycie rozprzestrzenienie kolor, } -cień wewnątrz
                
            
        
    
                np. box-shadow: 0 0 20px 10px red