Zakres tematyczny pobierz:  


Pracownia 1:  

Pracownia 2:  

Pracownia 3: uzytkownicy cz1   

Pracownia 3a: uzytkownicy cz2   

Pracownia : uzytkownicy cz3   

Procedury - zadanie 5  

Pracownia 4: zadanie rekrutacja  

Czysty arkusz egzamin praktyczny czerwiec 2021:  

Arkusz ze stroną bez skryptu php- egzamin praktyczny czerwiec 2021:  

Pliki do egzminów styczeń 2022 EE.09:  

Pliki do arkuszy inf_03 rok 2022:   inf_03 styczeń arkusz 1 inf_03 styczeń arkusz 2

Walidacja formularzy: 

Arkusz 2019:  arkusz 2019 czeriwc- sklep promocja 15%

Arkusz 2021:  arkusz 2021 warzywniaczek

Logowanie i funkcje SHA1 i MD5: 

Procedury: 

Arkusz js:  Arkusze paliwo 2019 EE.09-02-19.06 Arkusze z js -pobierz

Materiał MySQL, Pakiet XAMPP - Materiał przypominający z klasy 3

 1.  Pakiet xampp i instalacja i konfiguracja
 2.  Tworzenie bazy, import i eksport plików- MySQL
 3.  MySQL w konsoli  
 4. Użytkownicy i uprawnienia - MySQL
 5. DDL,DML,DQL - MySQL  
 6. Funkcje agregujące i łączenie tabel- MySQL
 7. Procedury, Funkcje, Kopia zapasowa- MySQL  
 8.  Obsługa bazy danych w PHP
 9.  Rozwiązywanie zadania z E.14 (formularz, wstawianie do bazy, dodatkowo wyświetlanie z bazy w formie tabeli i listy punktowanej
 10.  Bazy danych do MySQL:
  Baza sklepBaza Hotelsklep2_zabawkiworld

  schemat sklepu nortwind

  schemat hotele


Zadania i bazy do ćwiczeń: backupy do restorów

Baza 1: Northwind

Schemat do bazy Northwind 

Zadania do bazy Northwind 

Skrypt na utworzenie bazy pracownicy 

Przykład na import danych tekstowych do MS SQL na przykładzie zadania maturalnego

Raporty w Power BI

Program DBDesigner4.0.5.6_Full


Projekt:

 1.  Projekt w programie phpMyAdmin + strona www - wytyczne projektu.  

Zastęstwo:

 1.  Przykład 1: Java Script  
 2.  Przykład 2 prosty kalkulator: Java Script