Zakres tematyczny pobierz:  

Materiał MySQL, Pakiet XAMPP - Materiał przypominający z klasy 3

 1.  Pakiet xampp i instalacja i konfiguracja
 2.  Tworzenie bazy, import i eksport plików- MySQL
 3.  MySQL w konsoli  
 4. Użytkownicy i uprawnienia - MySQL
 5. DDL,DML,DQL - MySQL  
 6. Funkcje agregujące i łączenie tabel- MySQL
 7. Procedury, Funkcje, Kopia zapasowa- MySQL  
 8.  Obsługa bazy danych w PHP
 9.  Rozwiązywanie zadania z E.14 (formularz, wstawianie do bazy, dodatkowo wyświetlanie z bazy w formie tabeli i listy punktowanej
 10.  Bazy danych do MySQL:
  Baza sklepBaza Hotel

  schemat sklepu nortwind

  schemat hotele


Zadania i bazy do ćwiczeń: backupy do restorów

Baza 1: Northwind

Schemat do bazy Northwind 

Zadania do bazy Northwind 

Skrypt na utworzenie bazy pracownicy 

Przykład na import danych tekstowych do MS SQL na przykładzie zadania maturalnego

Raporty w Power BI

Program DBDesigner4.0.5.6_Full


Projekt:

 1.  Projekt w programie phpMyAdmin + strona www - wytyczne projektu.