W zależności od kwalifikacji E.14, EE.09 czy INF.03 podręczniki różnych wydawnictw do tego samego przedmiotu zawierają podobny zakres materiału. Do nowych kwalifikacji materiał zazwyczaj jest ten sam i nie wymagam zakupu nowych podręczników. Podręczniki do przedmiotu prowadzonego przeze mnie są nieobowiązkowe.

Z kwalifikacji INF.03


Z kwalifikacji EE.09


Z kwalifikacji E.14


Do klas w których jest poruszany język SQL, polecam dodatkowo np: