Zakres tematyczny pobierz:  

Zajecia:

  1.  Lekcja organizacyjna. 
  2.  Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych.  
  3.  Modele baz danych. Model relacyjny. (materiał z klasy 2) 
  4.  Model związków encji- ERD. 
  5.  Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE.  
  6.  Wstęp do RBD na serwerze MS SQL  


Bazy do ćwiczeń:

Baza 1: Northwind

Schemat do bazy Northwind 

Program DBDesigner4.0.5.6_Full


Projekt: