Z 2019: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki).

Z 2017: EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin w kl.4)Nowy serwis z testami egzaminacyjnymi 2019:
https://zawodowyegzamin.pl/kierunek_technik_informatyk